Lid worden - Voetbalvereniging MEC

Lid worden

Lid worden

Lid worden

Voetbalvereniging MEC verricht haar werkzaamheden uitsluitend met vrijwilligers. Van seniorenleden en de ouders van de jeugdleden wordt verwacht dat zij, daar waar mogelijk, hun steentje bijdragen aan deze vrijwilligersorganisatie. Hierbij kunt u denken aan: leider, trainer, scheidsrechter, bestuurslid, commissielid, etc. Voor meer informatie over het vrijwilligers werk kunt u contact opnemen met het bestuur.

Hiervoor moet u een verzoek indienen bij uw huidige vereniging
Vanwege de hoge kosten voor het betalingsverkeer en de geautomatiseerde boekhouding van vv MEC, wordt de contributie per kwartaal geïncasseerd van uw IBAN rekeningnummer. Wij verzoeken u daarom onderstaande machtiging in te vullen.
Wij wijzen u erop dat, indien u het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar wenst te beëindigen, u volgens de statuten van vv MEC, de contributie voor het gehele jaar verschuldigd bent. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij het secretariaat.

Ondergetekende machtigt bij deze de vv MEC de verschuldigde contributie te innen van zijn/haar bankrekening

Wij verzoeken u het machtigingsformulier(bovenaan de pagina) te downloaden en ingevuld in te sturen. Let op alleen de machtigingsgegevens invullen.

Het lidmaatschap kan pas ingaan, indien dit formulier volledig ingevuld wordt aangeleverd bij de ledenadministratie van vv M.E.C. Graag een pasfoto toevoegen t.b.v. de digitale wedstrijdpas. Penningmeester vv MEC Frank Schäperclaus Weurden 57-I, 7101 NH  Winterswijk* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!